О Лебану

             

Општина Лебане се налази у југоисточном делу централне Србије (41°45’N и 21°45’E) и територијално припада Јабланичком управном округу. Територија општине лежи у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве и обухвата део плодне Лесковачке котлине. Граничи се на истоку и југоистоку са територијом града Лесковца, на југу, југозападу и западу са територијом општине Медвеђа и на северу са територијом општине Бојник. У рејону села Липовица у дужини од 3,2 km протеже уз административну линију са аутономном покрајином Косово и Метохија. Територија општине простире се на површини од 337 km2 и подељена је на 39 катастарских општина. Према последњем попису из 2022. године на територији општине у оквиру 39 насеља има укупно 18.119 становника.

Општина Лебане има повољан географски положај, с обзиром да кроз општину у правцу запад-исток пролази магистрала – државни пут 39 IБ реда (Пирот – Бабушница – Власотинце – Лесковац – Лебане – Медвеђа – Приштина – Пећ – државна граница са Црном Гором/гранични прелаз Чакор) који преко петље Лесковац – Југ повезује општину са ауто путем Е-75 (држави пут IА1 реда), односно паневропским коридором Х. Насеље Лебане је административни центар општине. Удаљеност града Лесковца, који је центар Јабланичког управног округа  је 20 km ка североистоку, Београда, главног града Републике Србије 292 km ка северу. Од Ниша, који је регионални центар Јужне и Источне Србије, у коме је и најближи међународни аеродром “Константин Велики”, насеље Лебане удаљено је 65 km. Скопље, главни град Северне Македоније удаљен је 180 km, а Солун  у Грчкој 370 km, аутопутем Е-75 ка југу, док је главни град Бугарске, Софија, од Лебана удаљен свега 225 km.

У географском смислу, општину Лебане чине две различите предеоне целине и то брдско-планински део који се наслања на општине Медвеђа и Бојник и равничарски део у Лесковачкој котлини (Бошњачко поље) који се наслања на град Лесковац. Ове две целине се међусобно разликују у геоморфолошком, климатском, хидролошком и биогеографском погледу, а граница међу њима је изразита. Рељеф је разноврстан, а издвајају се: Бошњачко поље (до око 300 mnv) у источном делу, Радан планина са врхом Свети Петар (1149 mnv) у западном делу, Гољак планина (1181 mnv) у јужном делу подручја и клисурасте долине Јабланице и Шуманске реке.