Туристичка организација општине Лебане је јавна служба од септембра 2007. Године.

Основна делатност је промоција туристичких потенцијала општине, унапређење туристичке понуде, интегрални и одрживи развој туризма и пратећих делатности, сарадња приватног, јавног сектора и цивилног друштва у креирању и пласману туристичког производа у складу са Стратегијом развоја туризма Србије.

Издвојене радне јединице којима руководи Туристичка организација општине Лебане су Туристички информативни центар у Лебану и Визиторски цантар „Теодора“ у непосредној близини археолошког локалитета „Царичин град“.