Археолошко налазиште од изузетног значаја “Царичин град” из 6 века. Представља остатке архитектуре рановизантијског црквеног центра “Јустинијане приме” чији је ктитор цар Јустинијан Први.
 
     Уже урбано језгро окружено бедемима простирало се на површини од око 10 хектара и није претрпело касније доградње. Шире подручје захватало је више од 40 хектара са још два прстена бедема, приобаље две речице: Свињаричке и Царичинске са браном и језером.
     
     Утврђење је карактеристично по аутентичном урбанистичком решењу градова римског царства на почетку византијске епохе, са четири главне капије, форумима, термама и другим јавним грађевинама. Подни мозаици су посебна вредност, украшавали су подове базилика и јавних купатила.
 
     За овај локалитет везане су легенде које се и данас препричавају у народу, о цару који је јавно обећао руку своје кћери ономе ко успе да доведе воду у град и како је тај срећник био, не други, него млади свињар из оближњег села.
 
     Локалитет је од центра Лебана удаљен шест километара. Народни музеј Лесковац руководи локалитетом, где су изложени покретни предмети пронађени на локалитету.