ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ
На основу Одлуке Општинског већа Општине Лебане на седници одржаној дана 02.07.2024. године донет је Програм локација са распоредом и површином у дане манифестације „Парадајз фест“.
У складу са шематским приказом распореда локација и површине за постављање привремених објеката за обављање делатности у време трајања манифестације „Парадајз фест“ у периоду од 19. до 21. јула 2024.године потребно је благовремено извршити пријаву и то од дана 03.07. до 10.07. у просторијама Туристичке организације општине Лебане или на контакт телефон 016 847160.
Напред наведеним Програмом уређена је накнада за коришћење површина јавне намене за време трајања манифестације. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *